Przejdź do treści

PÉTISÓ – saletrzak prilled (CAN)

Pétisó, to nawóz w typie saletry wapniowo-amonowej. Produkowany od 1931 roku oryginalny węgierski Pétisó różni się od innych saletrzaków tym, że zamiast wapnia dodawany jest do produktu drobno zmielony dolomit, który jest podwójną solą węglanu wapnia (CaCO3) i węglanu magnezu (MgCO3). Ogólna zawartość wszystkich składników pokarmowych wynosi aż 39%, z czego azotu jest 27%, tlenku wapnia 7% i tlenku magnezu 5%. Genezis Pétisó zapewnia zatem suplementację nie jednego, ale 3 makroelementów odżywczych (azot, wapń, magnez) naraz. Każda tona nawozu Pétisó zawiera 228 kg dolomitu, który jest naturalnym minerałem wpływającym bezpośrednio na poprawę struktury gleby oraz jej właściwości fizykochemiczne, zwłaszcza na kwaśnych stanowiskach - stabilizuje odczyn gleby. Dodatkowo mączka dolomitowa zawarta w  tym nawozie redukuje kwasowość azotanu amonu.  To, co również jest charakterystyczne dla Pétisó, to wyrównana wielkość frakcji granul nawozu na poziomie 98%-99%, ich prawie idealnie okrągły kształt oraz odpowiednia twardość.  
Składniki pokarmowe:
  • Azot całkowity (N) 27%
  • Azot amonowy (NH4) 13,5%
  • Azot azotanowy (NO3) 13,5%
  • Wapń (CaO) 7%
  • Magnez (MgO) 5%
Opakowania:
  • Worek polietylenowy/paleta 25kg
  • Worek typu Big Bag 700kg
Zapytaj o szczegóły right arrow

specification Charakterystyka:

Saletrzak Pétisó jest uniwersalnym nawozem azotowym, do każdego rodzaju gleby, szczególnie do kwaśnych i ubogich w magnez. Może być stosowany na wszystkie gleby, pod wszystkie rośliny, przedsiewnie i pogłównie. Zalicza się do grupy nawozów azotowych o szybkim i trwałym działaniu. Forma azotanowa i amonowa odgrywają równorzędną rolę w żywieniu rośliny. Pobór odpowiedniej formy azotu zależy m.in. od takich czynników jak gatunek rośliny, jej stan fizjologiczny, pH gleby. Warunki glebowe zbliżone do pH obojętnego sprzyjają azotowi w formie amonowej. Natomiast im wyższe pH (im gleba kwaśniejsza) tym zwiększa się pobieranie azotu w formie azotanowej. Pobrany azot jest włączany w strukturę roślinnych związków organicznych i bezpośrednio wykorzystywany w roślinie.
Obecny w produkcie dolomit wpływa pozytywnie na ograniczenie zakwaszenia gleby oraz poprawia  jej strukturę. Saletrzak jest szczególnie zalecany do stosowania na glebach o nieuregulowanym odczynie (kwaśnych i lekko kwaśnych) oraz przepuszczalnych mniej zwięzłych. Dostarczenie wapnia i magnezu zwiększa możliwości produkcyjne stanowiska poprzez poprawienie utrzymania wilgoci i ciepła w glebie oraz uruchomienie makro- i mikroelementów oraz ich wykorzystanie przez rośliny uprawne. Dodatkowo zawarty w Pétisó dolomit redukuje kwasowość azotanu amonu oraz wzbogaca nawóz o wapń i magnez.

Stosowanie Genezis Pétisó jest fundamentem nawożenia przyjaznego dla gleby.

Granulacja:

0,8 – 4,0 mm: min. 93%
< 0,8 mm: max 2,0%
> 4,0 mm: max 5,0%

storage Przechowywanie:

Nawóz należy przechowywać w czystych, suchych i wentylowanych budynkach. Nawóz w opakowaniach nie przekraczających 50 kg należy przechowywać w stosach złożonych najwyżej z dwunastu warstw, zaś o masie powyżej 500 kg w jednej warstwie zachowując minimalną odległość 1 m pomiędzy rzędami. Podłoże przechowywania nawozu izolować od wilgoci. Zabezpieczyć i nie dopuścić do oddziaływania promieniowania słonecznego i opadów atmosferycznych oraz nagrzewania do temp. 30°C

Środki ostrożności:
Warunki, których należy unikać:
• nagrzewania do temp. 30°C ,
• działania otwartego ognia,
• zbędnej ekspozycji na warunki atmosferyczne.

W bezpośrednim sąsiedztwie nawozu nie magazynować materiałów, które mogą z nim
reagować, takich jak: chemikalia, mocznik, superfosfat, cement, tlenki metali, metale
kolorowe, substancje palne (smary, oleje, węgiel).

Transport:
Saletrzak nie podlega przepisom RID i ADR.

Polecane produkty

Nawozy azotowe
GENEZIS MIKRAMID
Zobacz produkt right arrow
Nawozy azotowe
GENEZIS KARBAMID (MOCZNIK)
Zobacz produkt right arrow
Nawozy azotowe
NITROSOL – płynny nawóz azotowy, wodny roztwór mocznika i saletry amonowej.
Zobacz produkt right arrow
Nawozy azotowe
GREEN MAX – nawóz azotowy odkwaszający
Zobacz produkt right arrow