Przejdź do treści

GENEZIS KARBAMID (MOCZNIK)

Genezis Karbamid, to mocznik prilowany (prilled). Zalecany do stosowania na glebach o uregulowanym odczynie gleby i zasobnych w organizmy mikrobiologiczne. Azot w formie amidowej zapewnia dłuższy dostęp rośliny do tego składnika pokarmowego. Forma amidowa ulega w glebie rozkładowi, najpierw do formy amonowej, a później również do saletrzanej. Jest formą wolniej działającą, polecaną do wiosennego (osłonowego) nawożenia roślin. Im gleba o wyższej kulturze oraz im wyższa temperatura gleby, tym mocznik działa szybciej. Genezis Karbamid jest nawozem uniwersalnym. Powoduje najmniejsze zasolenie gleby, 2-4 -krotnie mniejsze jak pozostałe nawozy azotowe. Wpływa pozytywnie na mniejszą akumulację azotanów w roślinie.  
Składniki pokarmowe:
  • Azot (N) całkowity 46% w całości w formie amidowej (NH2)
Opakowania:
  • Worki polietylenowe zgrzewane o poj. a’25kg, paletyzowane
  • Worek typu Big Bag 500kg
Zapytaj o szczegóły right arrow

specification Charakterystyka:

Mocznik Genezis zawiera 46% N w formie amidowej (NH2), która w glebie przechodzi w dostępną dla roślin formę amonową, a następnie azotanową jest przez glebę zatrzymywana, dzięki czemu straty azotu na skutek wymywania są małe. Mocznik Genezis bardzo łatwo się rozpuszcza.

Genezis Karbamid jest nawozem uniwersalnym, może być stosowany przedsiewnie i pogłównie, zarówno doglebowo jak i nalistnie. W przypadku dokarmiania do listnego, stężenie nawozu musi być dostosowane do fazy rozwojowej, wymagań pokarmowych danego gatunku roślin oraz przebiegu pogody (zawartość mocznika w roztworze użytym do opryskiwania może wynosić 0,5—10%). Roztwór można łączyć z środkami ochrony roślin (po sprawdzeniu zaleceń na etykiecie ŚOR). Przy stosowaniu mocznika przedsiewnie (doglebowo), należy wymieszać go z glebą w celu ograniczenia strat azotu.

Mocznikiem można nawozić wszystkie rośliny uprawne na różnych glebach, z wyjątkiem stanowisk bardzo kwaśnych, silnie zasadowych lub świeżo wapnowanych, w których znacznie ograniczone są procesy przemiany mocznika. Forma amidowa azotu jest dobrze wykorzystywana na glebach próchniczych, ciepłych i zasobnych w wodę.

Parametry jakościowe:

Zaw. azotu (N) całk. min. 46%
Woda: max 0,4%
Biuret: max 1,2%
Alkaliczność mocznika: 0,3%
pH r-ru wodnego (100 g/l) 9,5 (20°C)

Granulacja:

1 – 4 mm: min. 95%
< 1 mm: max 5%
< 0,5 mm: max 2%

storage Przechowywanie:

Mocznik powinien być przechowywany w suchych, czystych, dobrze wentylowanych i zadaszonych pomieszczeniach o podłożu izolowanym od wilgoci. W przypadku worków – w stosach do 12 warstw, natomiast Big-Bagi o nieprzekraczającej masie 500 kg
składać do 2 warstw.
Dopuszcza się przechowywanie pod wiatami. Mocznik należy chronić przed zawilgoceniem.
Mocznik luzem przechowywać w pryzmach w zadaszonych magazynach.
Nieprzestrzeganie powyższych zasad może spowodować zbrylanie się mocznika.

Środki ostrożności:
• mocznik jest nietoksyczny i nie tworzy mieszanin wybuchowych z powietrzem
• produkt niepalny
• chronić przed wilgocią i nasłonecznieniem.

Transport:
Mocznik nawozowy należy przewozić krytymi środkami
transportowymi.
W każdym przypadku środki transportu powinny być czyste i suche.
Mocznik nie podlega przepisom RID oraz ADR.

Polecane produkty

Nawozy azotowe
GENEZIS MIKRAMID
Zobacz produkt right arrow
Nawozy azotowe
NITROSOL – płynny nawóz azotowy, wodny roztwór mocznika i saletry amonowej.
Zobacz produkt right arrow
Nawozy azotowe
GREEN MAX – nawóz azotowy odkwaszający
Zobacz produkt right arrow
Nawozy azotowe
PÉTISÓ – saletrzak prilled (CAN)
Zobacz produkt right arrow