Przejdź do treści
Logistyka i transport

Organizacja transportu towaru

W trosce o najwyższą jakość obsługi naszych Klientów, spółka Genezis Trade Poland zapewnia kompleksową organizację transportu zamówionego towaru pod wskazany adres dostawy.

Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń na infolinię, lub napisz do nas wiadomość e-mail.

Skontaktuj się z nami

Najwyższa jakość usług transportowych nawozów mineralnych

Nasi doświadczeni pracownicy, współpracują z rzetelnymi, godnymi zaufania firmami transportowymi, które świadczą usługi na najwyższym poziomie.

Po stronie spółki jest wybór przewoźnika, przygotowanie zlecenia transportowego, ustalenie terminu odbioru, awizacja samochodu w fabryce oraz poinformowanie Klienta o planowanej dostawie towaru.

Przewóz ładunków odbywa się na podstawie międzynarodowego listu przewozowego – CMR, wystawianego przez nadawcę, który otrzymuje kierowca w miejscu załadunku. List przewozowy CMR, potwierdzony przez nadawcę oraz kierowcę jest dowodem na dostarczenie towaru zgodnie ze zleceniem oraz zrealizowanie usługi transportowej.

Na dokumencie CMR można nanosić adnotacje, jakie strony uznają za potrzebne, odnoszące się do realizowanego transportu (np. uwagi dotyczące załadunku produktów w miejscu ich nadania).

Logistyka i transport

Procedura załadunku w fabryce Nitrogenmuvek Zrt. w Pétfürdő:

Etap 1

Zgłoszenie samochodu do załadunku w systemie n-Truck

Pracownik Genezis Trade Poland dokonuje zgłoszenia samochodu do załadunku w systemie n-Truck

Etap 2

Wygenerowanie indywidualnego numeru załadunku

System automatycznie generuje indywidualny nr załadunku, który zostaje przekazany spedytorowi

Etap 3

Potwierdzenie numeru załadunku przez kierowcę

Kierowca, zgłaszając się na załadunek, zobowiązany jest do przedstawienia indywidualnego numeru załadunku w biurze rejestracji fabryki

Etap 4

Dostarczenie zamówionego załadunku do klienta

Pracownik Nitrogenmuvek Zrt. poinformuje kierowcę o dalszym procesie załadunku towaru.

MIEJSCA ZAŁADUNKÓW TOWARU:

Nitrogenmuvek Zrt.

8105 Pétfürdő, Hősök tere 14.
Załadunki od poniedziałku do piątku,
w godzinach 06:00-22:00.

Bige Holding KFT. Szolnok

Tószegi út 51. 5007, Szolnok
Załadunki od poniedziałku do piątku,
w godzinach 06:00-22:00.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE POJAZDU PRZEZNACZONEGO DO ZAŁADUNKU: 

Przewóz odbywa się na podstawie przepisów Konwencji CMR (przewóz międzynarodowy), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe oraz kodeksu cywilnego. Przewoźnik zobowiązany jest do posiadania wymaganych przepisami prawa licencji, zezwoleń lub innych uprawnień koniecznych do wykonania przewozu, aktualnej i opłaconej polisy ubezpieczenia OCP z sumą gwarancyjną na każde zdarzenie nie niższą niż wartość ładunku. Ubezpieczenie OCP winno pokrywać szkody wynikające z kradzieży lub rabunku, a także nie zawierać wyłączeń dotyczących przewożonego towaru, ani wyłączeń terytorialnych dla realizacji zlecenia. Przewoźnik zobowiązany jest do podstawienia pojazdu suchego, czystego, szczelnego, bez obcych zapachów, w należytym stanie technicznym, sprawnego, z ważnymi badaniami technicznymi. Inne szczegółowe wymagania mogą zostać przekazane Przewoźnikowi przez Zleceniodawcę przed rozpoczęciem realizacji przewozu.

  • Typ nadwozia: plandeka z bocznym załadunkiem
  • Ładowność: min. 25 t
  • ADR: wymagany dla załadunku towaru AZOTAN AMONU UN2067, KLASA 5.1 GRUPA III
  • DMC: 40 t

Genezis Trade Poland

ul. Bronislawa Czecha 7
43-300 Bielsko-Biala

Wyświetl wskazówki dojazdu arrow right