Przejdź do treści

NITROSOL – płynny nawóz azotowy, wodny roztwór mocznika i saletry amonowej.

Jest nawozem o szybkim i długotrwałym działaniu ze względu na zawartość trzech form azotu. Produkt zawiera zarówno składniki szybko działające (azot azotanowy), jak i wolniej działające (azot amonowy i amidowy). Nawóz go można stosować przedsiewnie, startowo i pogłównie. Nitrosol jest produkowanym fabrycznie roztworem mocznika i azotanu amonu (UAN) o gęstości 1,3 g/cm3 (NITROSOL o zawartości 30% azotu). Produkt można stosować do nawożenia przedsiewnego, startowego i pogłównego. Wykazuje szybkie i długotrwałe działanie. Doskonale sprawdza się również w nawożeniu (nawadnianiu) kropelkowym. W celu uzupełnienia siarki w ofercie jest dostępny NITROSOL siarkowy, a także z dodatkiem magnezu oraz mikroelementów takich jak: cynk, miedź, bor.    
Opakowania:
  • Cysterna
Zapytaj o szczegóły right arrow

specification Charakterystyka:

Roztwór saletrzano-mocznikowy może być stosowany na wszystkie rodzaje gleb do przedsiewnego i pogłównego nawożenia zbóż, rzepaku, buraków, ziemniaków, kukurydzy, użytków zielonych oraz upraw warzywniczych i sadowniczych.

Dostępne w ofercie rodzaje nawozu NITROSOL:

Nitrosol 30% N (30 kg N/100 kg);

Nitrosol 30%+Zn+Cu (30 kg N+Cu+Zn/100 kg);

Nitrosol 20%+4S (20 kg N+4 kg S/100 kg);

Nitrosol 16%+6S (16 kg N+6 kg S/100 kg).

 

Parametry jakościowe (dla NITROSOL 30%):

Zaw. azotu (N) całk.: 30,0% ±1%
Zaw. sumy azotu amonowego
i azotanowego:
15,0% ±1,5%
Zaw. biuretu: max 0,5%
Gęstość w temp. 20°C: 1,26 – 1,33 g/cm3
pH r-ru: 6,5

Nawóz aplikować za pomocą dysz do Nitrosol w przypadku młodych roślin. Na starsze rośliny nawóz wprowadzać za pomocą rozlewaczy. Należy unikać aplikacji w godzinach wczesnorannych, w popołudniowym upale oraz na mokre rośliny. Zaleca się stosować późnym popołudniem w dni słoneczne oraz pochmurnej, bezwietrznej pogodzie; na zdrowe i suche rośliny. Zabronione jest dodawanie środka zwiększającego lepkość cieczy. Można mieszać z większością herbicydów, regulatorów wzrostu oraz płynnych nawozów mikroelementowych i makroelementowych, po uprzednio przeprowadzonym teście mieszania i zapoznaniu się z treścią etykiety środków ochrony roślin. Ciśnienie robocze opryskiwacza należy zmniejszyć do 1,5-2,0 barów.

storage Przechowywanie:

Roztwór saletrzano-mocznikowy należy przechowywać w zamkniętych zbiornikach z odpowietrzeniem w temperaturze wyższej od temperatury krystalizacji. Zbiorniki, pompy i rurociągi, którymi przetłaczany jest nawóz powinny być wykonane z materiałów odpornych na jego działanie. W czasie magazynowania nie następuje utrata własności chemicznych nawozu.

Środki ostrożności:

  • w normalnych warunkach składowania preparat stabilny,składniki jego nie są lotne,
  • należy unikać rozlewania nawozu na materiały łatwopalne, np. słomę, siano (nie dotyczy oprysku ściernisk), wełnę drzewną, smary itp.

Transport:
Roztwór saletrzano-mocznikowy należy przewozić zgodnie z ogólnymi przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym i drogowym. W trakcie transportu, produkt należy chronić przed przekroczeniem temperatury krystalizacji. RSM nie podlega przepisom RID/ADR.

Polecane produkty

Nawozy azotowe
GENEZIS MIKRAMID
Zobacz produkt right arrow
Nawozy azotowe
GENEZIS KARBAMID (MOCZNIK)
Zobacz produkt right arrow
Nawozy azotowe
GREEN MAX – nawóz azotowy odkwaszający
Zobacz produkt right arrow
Nawozy azotowe
PÉTISÓ – saletrzak prilled (CAN)
Zobacz produkt right arrow