Przejdź do treści
Data publikacji: 08.05.2024

Nawożenie Azotowe: Balans między Plonem a Środowiskiem

W obliczu rosnącej populacji globalnej, która osiągnęła już 8 miliardów osób, rolnictwo stoi przed wyzwaniem zapewnienia wystarczającej ilości żywności dla wszystkich. Nawożenie azotowe, będące jednym z głównych motorów intensyfikacji produkcji rolniczej, odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu plonów upraw. Jednakże, jego wpływ na środowisko naturalne rodzi liczne kontrowersje i wątpliwości.

Azot, jako fundament większości sprzedawanych nawozów, jest niezbędny do prawidłowego wzrostu roślin. Niemniej jednak, niewłaściwe lub nadmierne stosowanie nawozów może prowadzić do poważnych problemów dla środowiska. Przede wszystkim, ulatnianie się azotu do atmosfery oraz jego wypłukiwanie do wód gruntowych i powierzchniowych może powodować eutrofizację – proces, który dezorganizuje ekosystemy wodne, prowadząc w skrajnych przypadkach do masowego wyniszczenia ryb i innych organizmów wodnych.

Dodatkowo, ulotnienie azotu w formie gazów takich jak amoniak czy tlenki azotu, przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza, co może mieć bezpośredni wpływ na zdrowie ludzkie, zwiększając ryzyko chorób oddechowych i sercowo-naczyniowych. Problemem jest również zakwaszenie gleb, które obniża ich żyzność i zmniejsza zdolność do regeneracji.

Rozwiązaniem, które staje się coraz bardziej popularne, jest stosowanie nowoczesnych, zrównoważonych metod nawożenia, takich jak użycie specjalnie opracowanych nawozów o kontrolowanym uwalnianiu składników pokarmowych. Dzięki temu można znacząco zredukować negatywne oddziaływanie azotu na środowisko przy jednoczesnym zachowaniu pożądanej efektywności produkcji rolniczej.

Jednym z takich produktów jest Pétisó, nawóz azotan-amonowo-wapniowy, który od 1931 roku oferuje rolnikom unikalną jakość i efektywność. Pétisó nie tylko zmniejsza zakwaszenie gleby, ale także poprawia jej strukturę i żyzność, co przekłada się na wyższe wykorzystanie azotu oraz większą odporność roślin na stres.

Współczesne rolnictwo musi znaleźć równowagę pomiędzy wyżywieniem rosnącej populacji a ochroną naszej planety. Każdy z nas może przyczynić się do tego procesu, dokonując świadomych wyborów i wspierając zrównoważone praktyki i produkty.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym najnowszym materiałem wideo, który omawia tę kwestie bardziej szczegółowo, prezentując zarówno wyzwania, jak i możliwe rozwiązania związane z nawożeniem azotowym. Zobacz wideo poniżej i dowiedz się więcej o tym, jak możemy wspólnie pracować na rzecz zdrowszej i bardziej zrównoważonej wspólnej przyszłości.